Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Σχετικά

Η ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2015 και σήμερα απαριθμεί πάνω από 20 μόνιμους υπαλλήλους και 50 εξωτερικούς συνεργάτες. Περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες μηχανολόγων μηχανικών και μηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και ηλεκτρολόγων και συγκολητών. Η ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ έχει στο πάγιο ενεργητικό της ειδικά οχήματα για πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές καθώς και ποικιλία μηχανημάτων για τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων εξόρυξης και αποθετών στα ορυχεία.

Η ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ έχει την δυνατότητα να επέμβει άμεσα σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών αλλά και να μετακινήσει εξοπλισμό και προσωπικό σε περιοχές εκτός της Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή εγκαταστάσεων μεγάλου μεγέθους μπορεί να γίνει είτε τοπικά με μεταφορά πρώτων υλών είτε να με την μέθοδο της συναρμολόγησης αφού κατασκευαστούν τα επιμέρους τεμάχια στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιήσεις ISO9001:2015 (ποιότητα προϊόντος), ISO14001:2015 (περιβαλλοντική διαχείριση) και ISO45001:2018 (πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας)

Περισσότερα
Σχετικά με εμάς