Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Επιτόπια Μηχανολογική Κατεργασία Κατεστραμμένων Οπών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την επιδιόρθωση και επαναφορά κατεστραμμένων οπών διαμέτρου από 30 χιλιοστά μέχρι και πάνω από 1000 χιλιοστά με ακρίβεια κατεργασίας H=7 οι οποίες δημιουργούνται σε διάφορο μηχανολογικό εξοπλισμό όπως σε ντιζελοκίνητα μηχανήματα των ορυχείων, σε οπές πείρων, σε οπές μειωτήρων και ταινιοδρόμων. Διαθέτουμε δύο φορητά μηχανήματα, το ένα που καλύπτει οπές από 30 χιλιοστά έως 500 χιλιστά και το άλλο που καλύπτει οπές από 60 χιλιοστά έως και πάνω από 1000 χιλιοστά. Επίσης διαθέτουμε κεφαλές κατεργασίας προσώπου των οπών.