Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»
Αύξων Αριθμός
Έργο
Φορέας
Αριθμός Σύμβασης
Έτος Κατασκευής
1ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΚΟΥΒΑ SHOVEL ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ180mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 180mm ΣΥΝΟΛΟ 2 ΟΠΕΣΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ/ΟΝΠΑΝΑΘΕΣΗ2016
2ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΚΟΥΒΑ SHOVEL ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ180mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 180mm 2 ΟΠΕΣ, ΚΑΙ Φ80mm ΜΗΚΟΥΣ 50mm 2 ΟΠΕΣΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ/ΟΝΠΑΝΑΘΕΣΗ2016
3ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ TAKRAF 4000 ΤΟΥ Ο.Π.Α.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.2014.108 /ΛΚΔΜ2016
4ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ437,50mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 mmΙ.ΣΙΣΜΑΝΗΣ – Λ.ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.2016
5ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΚΔΜΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 477/162016
6ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΟΥ KOM D475 ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Π-192 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 502/162016
7ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΑΓΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300010328 (155/30.06.16)2016
8ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΔΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΑΣΙ) ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (SPROCKET) ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ Ε1 TAKRAF 4000 ΤΟΥ ΟΠΑΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300010466 (160/19.07.16)2016
9ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΑΓΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 4000 Ε/Μ (ΣΧ. 1502) ΤΟΥ Ο.Π.Α.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300010764 (182/22.08.16)2016
10ΜΟΝΩΣΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ VΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.2016
11ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ438,20mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 mmΙ.ΣΙΣΜΑΝΗΣ – Λ.ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.2016
12ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΚΟΥΒΑ SHOVEL ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ80mm ΜΗΚΟΥΣ 50mm 2 ΟΠΕΣΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ/ΟΝΠΑΝΑΘΕΣΗ2016
13ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP C700 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300010842 (188/05.09.16)2016
14ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ) ΟΚΤΩ (8) ΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ Ε4 Ο&Κ 710 ΤΟΥ ΚΟΠΑΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300010899 (193/08.09.16)2016
15ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ440,20mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 mmΙ.ΣΙΣΜΑΝΗΣ – Λ.ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.2016
16ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ440,20mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 mmΙ.ΣΙΣΜΑΝΗΣ – Λ.ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.2016
17ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (84 ΠΕΔΙΛΑ) ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TEREX O&K RH 170 (ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε2) ΤΟΥ Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300011444 (228/23.11.16)2017
18ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP 3700 E/M ΤΟΥ Κ.Ο.Π.Α.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300012639 (111/02.05.17)2017
19ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ES1 ΤΟΥ Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ2017
20ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 51 & 52 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ / ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣΑΗΣ Μ. – 7015 63000128632017
21ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΔΥΟ ΖΕΥΓΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΜΕ 42 ΠΕΔΙΛΑ/ΕΡΠΙΣΤΡΙΑ (168 ΠΕΔΙΛΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)) ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ CATERPILAR 6040 (ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε3 & E4) ΤΟΥ K.Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300012738 (125/05.05.17)2017
22ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΩΝ ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 TOY O.N.Π.ΒΙΕΡ Α.Τ.Ε.2017
23ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΩΝ ΚΑΤΩ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 TOY O.N.Π.ΒΙΕΡ Α.Τ.Ε.2017
24ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP C-700 ΜΕ ΣΑΓΜΑ ΣΧ-1354 ΤΟΥ Κ.Ο.Π.Α.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300013205 (210/14.07.17)2017
25ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΓΟΝΩΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΩΝ (ΕΟΜΚ) KRUPP TR 450 ΜΕ ΣΑΓΜΑ ΣΧ-976 ΤΟΥ Κ.Ο.Π.Α.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300013333 (230/27.07.17)2017
26ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ RWH 1250 ΚW ΚΙΝΗΣΗΣ Τ/ΔΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300013371 (235/03.08.17)2017
27ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ASUNG 430 ΚW ΚΙΝΗΣΗΣ Τ/ΔΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300013523 (258/30.08.17)2017
28ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΤΕΚΑΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΚΜΖ22012000463602017
29ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝΔΕΗ Α.Ε/ΛΚΔΜ2016.106/ΛΚΔΜ2016-2018
30ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ.ΠΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ2016.340/ΛΚΔΜ2017-2018
31ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΑΗΣ Κ. - 70982017-2018
32DISINSTRUCTION - DISASSEMBLY TRANSPORTATION AND STORAGE OF MECHANICAL EQUIPMENT T / D ASH OF OKPΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΥΛΚΔΜ2017.119 / ΛΚΔΜ2017-2018
33REPAIR OF MOBILE TURN OF BUILDING TEREX O&K RH 170 EXCAVATOR (No. PPC E-2) OF KONPPPC SA / COMMITMENT OF ASSIGNMENT OF WORKS TO THIRD PARTIES6300013942 (297 / 12.10.17)2017
34ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TEREX O&K RH 170 Ε-1 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300013907 (298/12.10.17)2018
35ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TEREX O&K RH 170 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε-1 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300014635 (7/12.01.18)2018
36ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΔΩΝ TAKRAF 2000 ΜΕ ΔΟΝΤΙ ΣΧ. 454 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6100027189 (9320181/26.01.18)2018
37ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΚΔΜΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ2018.100/ΛΚΔΜ2018-2019
38Συναρμολόγηση, μεταφορά από το ΟΝΠ, από το ΟΠΚA και από το ΟΠΑ και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού στους Τ/Δ του Κλάδου Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ2018.104/ΛΚΔΜ2018-2019
39ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΝΠΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ2017.394/ΛΚΔΜ2018-2019
40ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΕΣ ΚΟΠΚΒΗΤΑ ΑΤΕΞΕΝΕ2015.124/ΛΚΔΜ2018-2019
41ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ KOMATSU D475 A-3 TOY ΚΟΝΠΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300015688 (109/14.05.18)2018
42ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΠΗΣ (Φ 740mm H7) ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ FUGO TG 260 ΤΟΥ ΚΟΠΚΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300016425 (194/06.09.18)2018
43ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ TAKRAF ΣΤΟΝ ΚΟΝΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ2018.111/ΛΚΔΜ2018-2019
44ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΗΣ) ΤΥΠΟΥ D ΓΙΑ Τ/Δ Β=2400mm ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΑ ΣΤΟ ΟΝΠ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣΔΕΗ Α.Ε./ ΔΛΥΛΚΔΜ2018.112/ΛΚΔΜ2018-2019
45ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΦΑΙΡΑΥΛΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗ VITKOVICE (Α2) ΤΟΥ ΚΟΚΠΔΕΗ Α.Ε./ ΔΕΛΚΔΜ2018.123/ΛΚΔΜ2018
46ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ CATERPILLAR 6040 ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε-3 ΤΟΥ ΚΟΝΠΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300016644 (226/02.10.18)2018
47ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP – 139 (Ε7) ΤΟΥ ΚΟΚΠΔΕΗ Α.Ε./ ΔΕΛΚΔΜ2018.131/ΛΚΔΜ2018
48ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ/Δ ΤΩΝ ΣΠΑΣΤΗΡΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΛΠ ΚΑΙ ΔΥΟ Τ/Δ ΠΕΡΙΣΣΥΛΟΓΗΣ ΑΠΟΞΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΠ ΤΟΥ ΛΚΔΜΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ2018.132/ΛΚΔΜ2018-2019
49ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Α3 ΤΟΥ ΟΚΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ Τ/Δ ΒΚ2 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΚΠ ΜΕ ΟΠΚα ΚΑΙ ΟΝΠΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ2018.127/ΛΚΔΜ2019
50ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΝΠΔΕΗ Α.Ε./ΔΕ-ΛΚΔΜ2019.327/ΛΚΔΜ2019-2020
51ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΩΝ E-KRUPP 3700 (ΧΩΡΙΣ ΧΥΤΟ ΜΕΡΟΣ) Ε.Μ. ΤΟΥ ΚΟΝΠΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6100031190 (9320392/18.01.19)2019
52ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ6300000095/ ΑΗΣ Μ.-90032019
53ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΤΩΝ – ΑΠΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ6300017908 / ΑΗΣ Κ.-80922019
54ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ C-700 ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ6300000141/ΑΗΣ Μ.-90622019
55ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ C-700 ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ63000001732019
56ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΩΝ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ VSOLERGONΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ2019-2020
57ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΚΠΔΕΗ Α.Ε./ΔΕ-ΛΚΔΜ2019.105/ΛΚΔΜ2019-2020
58ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΑΠΟΘΕΤΩΝΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ6300000211/ΑΗΣ Μ.-91362019
59ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ6300000213/ΑΗΣ Μ.-91372019
60ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ & ΠΡΟΚΟΠΤΗΡΩΝ E-TEKARAF 2000ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300019682 (231/19)2020
61ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP C-700ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ63000002812020
62ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΚΠΔΕΗ Α.Ε./ΔΕ-ΛΚΔΜ2020.107/ΛΚΔΜ2020
63ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΙΝΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ Τ/Δ, ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΛΚΔΜ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΚΔΜΔΕΗ Α.Ε /ΔΛΚΔΜ2019.104/ΛΚΔΜ2020
64ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP C-300ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ63000003242020
65ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΚΠΔΕΗ Α.Ε./ΔΕ-ΛΚΔΜ2020.334/ΛΚΔΜ2020
66ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΔΥΟ ΖΕΥΓΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΜΕ 42 ΠΕΔΙΛΑ/ΕΡΠΙΣΤΡΙΑ (168 ΠΕΔΙΛΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)) ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ CATERPILAR 6040 (ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε3 & E4) ΤΟΥ K.Ο.Ν.Π.ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6300020883 (64/2020)2020
67ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥΣΔΕΗ Α.Ε / ΔΛΚΔΜ2020.322/ΛΚΔΜ2020
68ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΝΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΚΔΜ2020.101/ΛΚΔΜ2020-2021
69ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΚΠΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ2020.350/ΛΚΔΜ2020-2021
70ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΝΠΔΕΗ Α.Ε /ΔΛΚΔΜ2020.330/ΛΚΔΜ2021
71Απεγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου Σπαστήρων Λιγνίτη και τμήματος υπαίθριου και επίγειου Τ/Δ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ, μεταφορά και αποθήκευση του εν λόγω εξοπλισμού σε πλατείες ή σε χώρους του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ και του ΟΚΠΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ2020.114/ΛΚΔΜ2021