Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Εργασίες συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών

Η εταιρία μας απασχολείται στα ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια συμβάσεων για ετήσιες συντηρήσεις ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων όπως οι εκσκαφείς και αποθέτες που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής για την αποκάλυψη των κοιτασμάτων λιγνίτη.

Η εταιρία μας απασχολείται στα ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια συμβάσεων για ετήσιες συντηρήσεις ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων όπως οι εκσκαφείς και αποθέτες που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής για την αποκάλυψη των κοιτασμάτων λιγνίτη.