Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Ποιοι είμαστε

Φορητός Εξοπλισμός

Χάρη στον φορητό εξοπλισμό μας και την δυνατότητα πρόσβασης σε δύσβατα σημεία εντός των ορυχείων, ανταποκρινόμαστε άμεσα στην ανάγκη επιτόπου επιδιορθώσεων

Περισσότερα

Εξειδικευμένες Εργασίες

Η πολύχρονη τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε την κατασκευή εξειδικευμένων μεταλλικών κατασκευών και να υλοποιούμε τεχνικές εργασίες ειδικές για την εξόρυξη λιγνίτη

Περισσότερα

Συντηρήσεις

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις των εκσκαφέων και των μηχανημάτων αποθετών των ορυχείων καθώς επίσης και επισκευών των κατεστραμμένων οπών και αξόνων

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε κατασκευαστικά έργα υποστηρικτικά της εξόρυξης λιγνίτη καθώς και κατασκευές μεγάλης κλίμακας τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο και σε άλλους κλάδους με υψηλές απαιτήσεις τεχνογνωσίας

Περισσότερα

Συντήρηση και Επισκευές

Διαθέτουμε τεχνογνωσία στην συντήρηση εκσαφέων και αποθετών εξόρυξης λιγνιτικών κοιτασμάτων καθώς και ταινιοδρόμων (ντισελοκίνητες μηχανές). Επίσης αναλαμβάνουμε συντηρήσεις εντός των ΑΗΣ

Περισσότερα

Μεταφορές

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις, μεταφορές και απεγκαταστάσεις εξοπλισμού των ορυχείων πολύ μεγάλης κλίμακας όπως σταθμών επιστροφής (τερματικών) ταινιοδρόμων και σταθμού κίνησης (κεφαλής) ταινιοδρόμων.

Περισσότερα

Τα στάδια των εργασιών

Συνάντηση και Συμφωνία

Συνάντηση και Συμφωνία

Η αρχική συνάντηση περιλαμβάνει τους όρους της συμφωνίας, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου με συγκεκριμένα milestones ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου

Σχεδιασμός Έργου

Σχεδιασμός Έργου

Ο Σχεδιασμός του Έργου γίνεται από την καταρτισμένη ομάδα σχεδιασμού που κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον ορισμό των παραμέτρων και διαστάσεων του Έργου

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Η ομάδα υλοποίησης αναλαμβάνει την ολοκλήρωση του Έργου με βάση τις παραμέτρους και προδιαγραφές που θεσπίστηκαν κατά την αρχική συμφωνία και σχεδιασμού του Έργου